Som en frisk fläkt för ditt hem
Alltför många fastigheter och kontor har idag en gammal och direkt hälsovådlig ventilation. Som tur är finns det god hjälp att få för att bygga om dessa. AG Ventilation AB som drivs av Adam Gidlund besitter stora kunskaper och erbjuder ett brett spektrum av olika kundanpassade lösningar.
Företaget startades redan 2006 av Adam Gidlund. Efter alla sina år i ventilationsbranschen kände han att det fanns gott om kompetens för att driva ett bolag i egen regi. Men från första början var det ett företag som sysslade med personaluthyrning till ventilationsbranschen. I takt med att fler kontakter knöts bestämde sig Adam för att strukturera om verksamheten så att de istället jobbade direkt mot konsumenterna. Det skulle visa sig vara ett lyckat drag, idag arbetar tio personer i företaget som omsätter 4,5 miljoner per år.
– I år räknar vi med att omsätta över 10 miljoner kronor, berättar han.

Bland kunderna finns såväl företag som privatkunder. Inte sällan arbetar AG Ventilation AB som underleverantör åt större byggherrar som Peab med flera. Men även privatpersoner är en viktig kundgrupp. På privatsidan har företaget expanderat enormt och täcker idag områden från Västra Götaland samt hela Mälardalen. Idag utgör faktiskt privatkunderna hela 80 procent av kundunderlaget, vilket delvis kan förklaras med det fördelaktiga ROT-avdraget som många väljer att nyttja i samband med ventilationsombyggnader.

Eftersom ventilation handlar om luft som lyder under naturlagar kommer hela tiden nya vetenskaper och forskningsrön. Därför är det oerhört viktigt att följa utvecklingen och vara uppdaterad med de senaste kunskaperna på området. Det vet Adam som kontinuerligt vidareutbildar sin personal och som även sett till att inneha alla nödvändiga certifikat. Inför framtiden är siktet inställt på att utveckla verksamheten till att även innefatta el och vvs. Just nu satsar företaget stort på att utöka säljkåren i Göteborg.
–Ökad försäljning är grundbulten för ökad tillväxt. Vår Göteborgsfilial finns på tjugoandra våningen i Gothia Tower. Här kan kunderna få smaka på Sveriges godaste räkmacka samtidigt som de får veta hur vi kan hjälpa dem med bästa tänkbara installationshjälp, avslutar Adam.

AG Ventilation AB

Bransch:
Ventilation

Telefon: 070 – 99 44 935
Fax: 08-591 190 94


Email:
adam@ag-gruppen.se

Hemsida:
www.agventilation.se

Adress:
AG Ventilation AB
Box 160
19524 Märsta

| 13 SENASTE FÖRETAGEN